FEAA - Criterii privind continutul

Criterii privind conţinutul

   În procesul de evaluare a lucrărilor se vor urmări următoarele aspecte: 
     - Evaluare tehnică (inclusiv stilul şi limbajul utilizat)
     - Importanţa domeniului cercetării
     - Gradul de noutate/ originalitate
     - Raportarea la cercetări anterioare şi literatura de specialitate
     - Modul de structurare a lucrării
     - Metodologie a cercetării corespunzătoare
     - Calitatea rezultatelor cercetării
     - Calitatea concluziilor

Autentificare


beylikdüzü escort ankara escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort şirinevler escort ankara escort

Bursa Escort - Bursa Escort - Bursa Escort